Hart

Zonder water geen leven. Alles wat groeit en bloeit heeft water nodig. Mensen gebruiken water om te drinken, te wassen, te koken, te spelen en nog veel meer. Bij de doop wordt er water op het hoofdje van je kind gedaan. Het is alsof God je kindje zegt dat het mag groeien en bloeien, spelen en helen, kopje onder gaan en weer boven komen, opnieuw geboren.

Het water dat gebruikt wordt bij de doop kan in principe elk (schoon) water zijn. Sommige mensen vinden het mooi om te dopen met water dat is meegenomen uit de rivier de Jordaan in Israël, de rivier waarin Jezus is gedoopt.

Het is fijn als het water niet te koud is, zeker wanneer een baby of (jong) kind wordt gedoopt. De koster van de kerk zal daar zorg voor dragen. In de Vierplek staat er bij het doopvont een kan water dat in het doopvont wordt gegoten vlak voor de doop.

Een kind dat wordt gedoopt of een broertje of zusje, neefje of nichtje van de dopeling als die dat zelf nog niet kan, mag helpen bij het uitgieten van het doopwater. De hoeveelheid water die bij de doop wordt gebruikt is niet van groot belang voor het ritueel, maar dat hoeft niet al te zuinig te zijn, net zoals Gods liefde niet zuinig is, maar overvloeit.

Hoofd

Hoe de doop ook wordt ‘bediend’ (zo heet dat in de kerk), er komt altijd water aan te pas. Ritueel gebruik van water is ook in andere religies bekend. In het Jodendom, waartoe Jezus en zijn leerlingen behoorden, werd water gebruikt bij verschillende reinigingsrituelen (spirituele reiniging, geen hygiënische). In het Jodendom heet reinigingswater ‘Mikwe’, wat ‘levend water’ betekent.

Onderdompeling in een Mikwe is volgens het Jodendom in verschillende situaties noodzakelijk, bijvoorbeeld als iemand die oorspronkelijk niet tot het Joodse volk behoort, Joods wil worden. In dit opzicht lijkt de doop op dit Joodse ritueel.

Ook de islam kent ritueel gebruik van water. Zo zal een moslim zich voor elk gebed op een speciale manier gezicht, handen en voeten wassen om zich zowel fysiek als spiritueel te reinigen.

In de Bijbelse symboliek heeft water een dubbele betekenis. Enerzijds maakt water leven mogelijk. Zonder water geen leven. Het reinigt, lest de dorst en doet groeien en bloeien. Anderzijds is water ook gevaarlijk. Wie kopje onder gaat, loopt het gevaar niet meer boven te komen en te verdrinken.

Bij de doop staat water symbool voor beide aspecten. Door de reinigende kracht mag je geloven dat je bij God altijd een nieuw begin mag maken. Zoals het water leven schenkt, wordt ook jouw leven geschonken. Wat er ook gebeurt in je leven: je mag dankbaar zijn voor de levenskracht en vertrouwen dat je in alle hoogte- en dieptepunten gedragen wordt door de liefde van God die jou kent en bij je is tot zelfs over de grens van dit leven. Je kunt in het leven het gevoel krijgen dat je kopje onder gaat en kiezen voor de weg van jezus is niet altijd gemakkelijk. Het ritueel van de doop laat zien dat God je vasthoudt, juist als je kopje onder dreigt te gaan.

Handen

Met je kind kun je:

  • Vertellen wat je met water kunt doen, waarom water zo belangrijk is en ook gevaarlijk kan zijn
  • de doop naspelen met een pop, misschien wil het kind het water op het hoofd van de pop doen en de woorden erbij uitspreken.
  • verhalen uit de kinderbijbel vertellen waarin water een belangrijke rol speelt. Denk daarbij aan de ark van Noach, het volk Israël dat door de Rode zee ging, de doop van Jezus
  • Een fotoboek bekijken van een doopviering

Passende Bijbelteksten

De doop van Jezus in de Jordaan ligt in dit verband het meest voor de hand (Matteus 3: 13-17). Andere verhalen waarin water een belangrijke rol speelt is het verhaal van Noach (Genesis 6), het verhaal van het volk dat door de Rode Zee trekt (Exodus 14: 1-22) of het verhaal over Jezus en de vrouw bij de waterput (Johannes 4).

Een verhaal dat kinderen ook aanspreekt is het verhaal over Naäman die melaats was en om beter te worden in de Jordaan moest baden. (2 Kon 5)

Het verhaal over de storm op het meer (Marcus 4, Lucas 8 en Matteus 8) is een aansprekend verhaal over de gevaren van water en hoe je in de stromen van het leven op God mag vertrouwen.