Hart

Muziek hoort bij het leven. Al sinds mensenheugenis maken mensen muziek en versterken ze de gemeenschap door samen te zingen, te dansen, instrumenten te bespelen en te luisteren.

Alle kinderen houden van muziek, er wordt gezegd dat zelfs baby’s in de baarmoeder al rustig worden als hun moeder zingt.

Muziek in de kerk heeft allerlei functies. Het raakt gemakkelijk aan emoties, kan mensen gevoelsmatig boven zichzelf uittillen, iets van het mysterie of het heilige oproepen en/of een meditatieve werking hebben. Zingen wordt door veel mensen ervaren als een vorm van bidden. In een kyriëlied (een lied als een gebed om ontferming dat vaak aan het begin van een kerkdienst wordt gebeden) kan Gods nabijheid gevraagd worden in zorg, verdriet of de gebrokenheid van deze wereld. In een loflied wordt juist vertrouwen en dankbaarheid geuit en/of opgeroepen.

Van kerkvader Augustinus wordt gezegd dat hij zingen ‘dubbel bidden’ heeft genoemd. Zingen komt vaak meer uit het hart dan spreken. Je hoeft niet alles ‘voor waar te houden’ wat je zingt, zingend kun je soms dichterbij geloofservaringen komen dan redenerend. Samen zingen verbindt en kan de ervaring geven dat je elkaar toezingt en wordt toegezongen.

Hoofd

Zolang er kerken zijn is er kerkmuziek. Door de eeuwen heen zijn kerkbijeenkomsten een belangrijke inspiratiebron geweest voor componisten. Johan Sebastiaan Bach (1685-1750) was kerkmusicus en schreef ongelofelijk veel kerkmuziek. Zijn Mattheuspassion is ook geliefd bij mensen die niets met kerk of geloof zeggen te hebben.

In kerkdiensten maakt muziek deel uit van de liturgie, dat is het geheel van de teksten, muziek en rituelen die in een kerkdienst gebruikelijk is. Vaak wordt er ook door de aanwezigen gezongen, soms met een koor. In veel kerken wordt orgel en/of piano gespeeld. Het doel van kerkmuziek is onder andere het actief betrekken van de kerkgangers bij de viering.

Er zijn liederen die speciaal geschikt zijn voor doopvieringen. De voorganger van jullie kerk kan daar meer over vertellen. Kinderen houden ook van muziek en zijn vaak juist heel gevoelig voor de sfeer die bepaalde muziek oproept. Als voorbereiding op de doop van kinderen kunnen er liedjes uit de doopviering thuis worden gezongen.

Misschien is er tijdens de doopviering bijzondere extra muziek die wordt gemaakt, bijvoorbeeld door een bekende van de familie.

In de Vierplek is er tijdens de doopdienst ruimte om te luisteren naar een (pop)liedje dat voor de ouders betekenis heeft. Ook hebben we de gewoonte de doopouders/dopeling na het doopritueel toe te zingen met een zegenlied.

Handen

Met je kind kun je:

  • Liedjes zingen over doop en/of Bijbelverhalen die met dopen te maken hebben. Je kunt dat goed combineren met het voorlezen van die verhalen uit een kinderbijbel. Er zijn kinderbijbels te koop met liedjes erin en een CD erbij (bijvoorbeeld Het Groot Kinderbijbelliedjesleesboek van Ria Borkent).
  • Praten over het soort muziek dat er in de kerk zal zijn. Muziek hoort ook bij een feest, je kunt er blij van worden.
  • Bespreken welke muziek je kind vrolijk (of misschien bedroefd) maakt. En jijzelf?

Passende Bijbelteksten

In de Bijbel komt muziek op meerdere momenten en manieren voor. Een mooi verhaal voor kinderen is het verhaal over koning Saul die door het harpspel van David wordt opgevrolijkt als hij zich verdrietig voelt (1 Samuel 16: 14-23).

Psalm 150 beschrijft hoe God met muziek wordt geprezen. In het verhaal over de geboorte van Jezus wordt verteld hoe Maria reageert als ze haar nicht Elizabeth ontmoet die net zoals Maria zwanger is. Die beroemde woorden hebben de vorm van een loflied en worden al eeuwenlang gezongen in kerken en kloosters. Het lied staat bekend als het ‘Magnificat’. (Lucas 1:46-56).