Hart

Of je nu tijdens de zondagse dienst wordt gedoopt of op een ander moment, het is fijn dat er dan mensen bij zijn die belangrijk voor je zijn. Net zoals andere gebeurtenissen in je leven die je wilt markeren. Doopouders (of de dopeling zelf) nodigen daarom meestal de naaste familie en vrienden uit.

Het is waardevol als ook opa’s en oma’s aanwezig zijn als er een kind wordt gedoopt. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld doordat een opa of oma is overleden. Je kunt daar aandacht aan schenken door aan het begin van de viering een kaarsje aan te steken en daarbij te zeggen dat die persoon in onze gedachten aanwezig is.

Als een baby wordt gedoopt wordt hij of zij vaak de kerk binnengedragen door een familielid of goede vriend die daarvoor van tevoren wordt gevraagd. Dat is voor veel mensen een grote eer. Een ouder kind dat wordt gedoopt kan vragen of de ouders en andere mensen die belangrijk voor hem of haar zijn, erbij komt staan tijdens de doop.

Hoofd

Ieder mens heeft andere mensen nodig. Anders gezegd: een mens wordt pas echt mens in relatie met anderen. Vertrouwen en geloof groeien en veranderen door de ervaringen die een mens opdoet in zijn of haar leven en door het delen met anderen. Negatieve ervaringen kunnen het natuurlijk ook doen afnemen. Ouders, grootouders, andere familie en vrienden spelen vaak een rol in de ontwikkeling van een kind. De geloofsgemeenschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan de geloofsontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Wie gedoopt wordt, wordt opgenomen in een lange rij van mensen die ook zijn gedoopt. Je maakt vanaf dat moment deel uit van een eeuwenoude traditie die van generatie op generatie wordt overgedragen. De kinderdoop verwijst ook naar de wens van ouders om hun kind vertrouwd te maken met Christelijke verhalen, gebruiken, en normen en waarden die zij zelf meestal ook weer hebben meegekregen van hun ouders.

Het komt ook voor dat iemand zich laat dopen of een kind ten doop houdt die vanuit de opvoeding of familie niet vertrouwd is met kerk en geloof. Dan is de doop een breuk met de familietraditie. Door de doop maakt een mens hoe dan ook voortaan deel uit van de gemeenschap van Christus, die de grenzen van ras, volk en familie overstijgt.

In de Rooms Katholieke kerk is het gebruikelijk om doopgetuigen te vragen bij de doop. Zij worden peetoom (‘Peter’) en peettante (‘Meter’) genoemd. Zij dragen van oudsher ook bij aan de geloofsopvoeding van de dopeling, vooral als de situatie zich zou voordoen dat de ouders komen te overlijden.

In de Protestantse kerk is de kerkelijke gemeente doopgetuige en die belooft meestal ook het gezin bij te staan in de geloofsopvoeding. Soms wordt de dopeling ook vernoemd naar de peetoom of peettante. Deze gebruiken komen ook in Protestantse en buitenkerkelijke kringen voor.

Handen

Met je kind kun je:

  • praten over wie er bij de doop aanwezig zal zijn/was
  • Een lijstje maken van wie er bij de doop aanwezig zullen zijn en eventueel uitnodigingen maken of samen mensen persoonlijk uitnodigen
  • Praten over wie jou ooit vertelde over het geloof en van wie je als kind Bijbelverhalen hebt gehoord.
  • Vertellen welke verhalen je mooi vindt en waarom
  • Praten over wat jijzelf van opa en oma geleerd hebt en wat je ook weer door wilt geven aan je kind
  • Met opa en/of oma praten over hoe het was toen jij werd gedoopt. Laat eventueel foto’s zien en de doopkaars of een doopkaart, die in veel kerken als herinnering aan de doop wordt gegeven.

Passende Bijbelteksten

In de Bijbel worden geloofsverhalen en levenslessen overgedragen van generatie op generatie, zoals bijvoorbeeld in Deuteronomium 6:4-8, Psalm 78: 4 en Jozua 4: 5-7

Er is in de Bijbel sprake van respect voor oudere mensen, die levenswijsheid hebben en wiens raad belangrijk is. Het vijfde gebod van de tien geboden (Exodus 20) zegt dat je je ouders in ere moet houden.

Voor oudere kinderen is het verhaal over Ruth een mooi verhaal over hoe familie voor elkaar zorgt.

Het verhaal over de ‘verloren zoon’ (Lucas 15) vertelt over familiebanden en feestvieren als een kind weer thuiskomt, maar gaat ook over de liefde van God voor zijn mensenkinderen.