Hart

Nieuwe kleren horen juist ook voor kinderen bij een nieuw begin en/of een feestelijke gebeurtenis. Veel kinderen vinden het fijn om als ze naar een andere klas of school gaan, op een verjaardag, bij een trouwerij of met Kerst nieuwe kleren aan te hebben.

Als je kind wordt gedoopt krijgt het vaak ook nieuwe kleren aan, of juist speciale doopkleren die door een broer of zus of door de ouders ook werden gedragen bij hun doop. Wie gedoopt wordt mag een nieuw begin maken, krijgt als het ware een nieuw leven. Witte kleren symboliseren dit nieuwe begin voor veel mensen. En ook als die kleren later op de dag weer worden uitgedaan, blijft de belofte van altijd weer een nieuw begin door de liefde van God in stand.

Een kind dat eens in de Vierplek werden gedoopt zei na de doop hardop met een stralend gezicht: ‘Ik ben gedoopt!’ Later wilde ze graag weer mee naar de kerk. ‘Word ik dan ook weer gedoopt?’ vroeg ze. Op het antwoord van haar moeder dat dat niet hoeft, omdat de doop je hele leven bij je blijft, dacht ze even na en toen zei ze: ‘O ja, natuurlijk, God gaat altijd met je mee.’ In dat vertrouwen mogen we onze kinderen groot brengen.

Hoe we ook geloven, twijfelen, veranderen, er is een basisvertrouwen dat we gedragen worden door wat we in mensenwoorden ‘Gods liefde’ kunnen noemen, maar wat nooit echt goed uit te leggen, laat staan te bewijzen is.

Hoofd

Traditioneel draagt de dopeling, of het nu een baby, kind of volwassene betreft, bij de doop witte kleding, als symbool voor een nieuw leven. Wit is de kleur die past bij het licht en is dan ook vaak zichtbaar tijdens kerkelijke feesten. Als de voorganger een toga draagt tijdens de doopviering draagt hij of zij meestal ook een witte stola.

In de eerste eeuwen werden er vooral volwassenen gedoopt, volgens gebruik in de Paasnacht. Zij kregen een speciaal, waarschijnlijk wit, doopkleed. Tegenwoordig zien we ook andere kleding, zeker als de dopeling geen baby meer is. De kleding wordt meestal met zorg uitgekozen. Kinderen zullen de relatie tussen een feest een nieuw begin en nieuwe kleren ook gemakkelijk leggen.

Lange tijd werden doopjurken van generatie op generatie overgedragen en ook tegenwoordig worden in sommige families doopjurken door dopelingen in verschillende generaties gedragen. Dit kan een mooi symbool zijn voor het overdragen van geloof van generatie op generatie.

Een doopjurk draag je maar één keer, maar de doop gaat een leven lang mee.

Handen

Met je kind kun je:

  • als er een doopjurk in de familie is foto’s bekijken van de dag dat papa of mama de doopjurk aanhad
  • als het kind al is gedoopt de doopfoto’s bekijken en praten over welke kleren het kind aan had toen het werd gedoopt en waarom.
  • als het kind nog wordt gedoopt kiezen welke kleren het kind aan zal hebben tijdens de doop en waarom
  • vertellen dat de doop ook betekent dat je altijd opnieuw mag beginnen, net zoals je weer schone of nieuwe kleren aan kunt trekken.

Passende Bijbelteksten

Dit is nog niet zo eenvoudig, maar in de brief van Paulus aan de Galaten schrijft Paulus dat volgelingen van Jezus ‘bekleed zijn met Christus’ (Galaten 3:27). In Openbaringen staat een visioen waarin (Openbaringen 19:11) een hemelse legermacht in het wit gekleed voorkomt. Ook is te denken aan het verhaal waarin Jezus met een aantal leerlingen de berg opgaat en (Marcus 9:3) dan verandert alsof hij witte kleren draagt.

Een ander Bijbelgedeelte waarin het gaat over het oude leven afleggen en een nieuw leven beginnen is Kolossenzen 3: 5-15